top of page

Beste collega zorgverlener,

U, jij en ik. Wij zorgverleners hebben recht op een tolk, want wij hebben onze zorgplicht, en onze patiënten hebben recht op goede zorg. Dat is geen nieuws, dat wisten wij al. Maar verdorie, wat is het inschakelen van een tolk vaak een gezoek en gedoe! Daarom pleit de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten voor één 0800-nummer om een tolk in te schakelen, voor de hele zorgsector. 

 

Zo lang dat ene 0800-nummer er niet is, vindt u hier hoe u een tolk regelt, toegespitst op uw sector. Ook liet onze stichting in deze gebruiksaanwijzing beschrijven wanneer u voor een tolk kiest, en hoe u zorgt voor een goed gesprek met de juiste tolk erbij. Aanwijzingen die uit de dagelijkse praktijk zijn voortgekomen. Die had ik graag al tien jaar geleden bij de hand gehad.

 

Een tolk inschakelen …

Toen moest ik namelijk nog een drempel over om een tolk in te schakelen. Maar ik wist wel één ding zeker: ik moet en ik wil dit kind helpen. Dus greep ik de telefoon om een tolk te bellen. Ik had totaal geen ervaring met hoe je zo’n gesprek aanpakt en ik weet ook nog goed hoe onhandig ik me voelde. Ik wist niet eens hoe ik me moest voorstellen. Hoe ik de leiding van het gesprek moest nemen. Hoe ik steeds ruimte moest bieden aan de tolk en aan het anderstalige kind en de ouder.

 

… is van evidente waarde.

Ja, een gesprek met een tolk duurt langer, en kost extra concentratie en inspanning, elke keer weer. Maar de keren dat ik inschatte dat ik het wel alleen afkon, kreeg ik de rekening gepresenteerd. Tijdens het volgende consult kon ik weer opnieuw beginnen. De waarde van een tolk is zo evident. Want een tolk vertaalt niet alleen, die brengt ook ervaring mee. Die begrijpt culturele nuances die mij makkelijk ontgaan. En ook die nuances zijn soms cruciaal. 

  

Met collegiale groet,

Handtekening Petra de Jong.png

Petra de Jong,

jeugdarts, arts Maatschappij + Gezondheid

www.johannes-wier.nl

JWS.png

Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten

Gebruiksaanwijzing

Tekst: Marieke de Ridder

Ontwerp: Piet van Os

Fotografie: Claudia Kamergorodski

Versie 17 november 2023

En nu nog één
0800-
NUMMER
voor iedereen

bottom of page