top of page

Beste collega,

U, jij en ik. Wij zorgverleners hebben recht op een tolk, want wij hebben onze zorgplicht, en onze patiënten hebben recht op goede zorg. Dat is geen nieuws, dat wisten wij al. Maar jemig, voor elke sector zit het weer anders in elkaar. Daarom pleit de Johannes Wier Stichting voor één 0800-nummer om makkelijk een tolk in te schakelen, gewoon voor de héle zorgsector en het sociaal domein. 

 

Hier vindt u hoe u een tolk inschakelt …
Zo lang dat ene 0800-nummer er niet is, vindt u hier hoe u de juiste tolk inschakelt, precies voor uw sector. Ook leest u hier wanneer u voor een tolk kiest, waarom u nooit een kind moet laten tolken, en hoe u zorgt voor een goed gesprek met de juiste tolk erbij. Tips uit de dagelijkse praktijk. Tips die ik graag al tien jaar geleden bij de hand had gehad.

 

… want de enorme waarde van de juiste tolk …

De eerste keer moest ik echt een drempel over, maar ik wist één ding zeker. Ik ga dit jochie helpen, al begrijp ik niet wat zijn ouders zeggen. En ik wilde per se niet dat zijn oudere zusje ons hielp, want een kind, een kind is geen tolk. Goh, wat voelde ik me onhandig. Ik wist niet hoe je zo’n gesprek aanpakt, hoe ik me moest voorstellen, hoe ik de leiding hield, hoe ik steeds tijd moest bieden aan de tolk en aan de ouders van het jochie. 

 

… merkt u elke keer weer.

De waarde van die tolk was voor mij meteen zo klaar als een klontje. Want zij vertaalde niet alleen wat wij zeiden, zij stond op een gegeven moment ook even stil bij iets cultureels. Iets belangrijks wat ik echt niet had begrepen. Ja, zo’n gesprek met een tolk duurt langer, en kost extra concentratie en inspanning. Maar die ene keer dat ik dacht dat ik het wel zonder tolk kon, moest ik het consult daarop weer van voren af aan beginnen. 

 

Met collegiale groet, 

Handtekening Petra de Jong.png

Petra de Jong,

jeugdarts, arts Maatschappij + Gezondheid

www.johannes-wier.nl

JWS.png

Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten

Gebruiksaanwijzing

Tekst: Marieke de Ridder

Ontwerp: Piet van Os

Fotografie: Claudia Kamergorodski

Versie 19 februari 2024

En nu nog één
0800-
NUMMER
voor iedereen

bottom of page