Beste collega zorgverlener,

Ja, de eerste keer dat ik een tolk inschakelde moest ik een behoorlijke drempel over. Op dat moment wist ik maar één ding: ik moet en ik wil dit kind helpen, want ieder mens heeft recht op goede zorg. Dus greep ik de tolkentelefoon. Ik had totaal geen ervaring met hoe je zo’n gesprek aanpakt en ik weet ook nog goed hoe knullig ik me voelde. Ik wist niet eens hoe ik me moest voorstellen. Hoe ik de leiding moest nemen. Hoe ik steeds ruimte moest bieden aan de tolk en aan het anderstalige kind en de ouder.

 

Ja, een gesprek met een tolk duurt langer, en kost extra concentratie en inspanning, elke keer weer. Maar de keren dat ik inschatte dat ik het wel alleen afkon, kreeg ik de rekening gepresenteerd. Tijdens het volgende consult kon ik weer opnieuw beginnen. De waarde van een tolk is zo evident. Want een tolk tolkt niet alleen, die brengt ook ervaring mee. Die begrijpt culturele nuances die mij als Nederlandse makkelijk ontgaan. En die zijn soms cruciaal. 

 

Daarom ben ik opgetogen over het nieuwe standpunt dat de overheid afgelopen lente heeft ingenomen, waar onze campagneleider Simone Goosen zo voor heeft gestreden: Elke zorgverlener moet een tolk kunnen inschakelen als een taalbarrière adequate zorg in de weg staat. Een helder standpunt.

 

Wat nog ontbrak was een heldere ‘gebruiksaanwijzing’. Zoiets had ik tien jaar geleden graag even ingekeken. Want als je eenmaal een tolk hebt ingeschakeld, en de waarde van een tolk hebt ervaren, dan kun je niet meer zonder.

Veel succes gewenst,

Petra de Jong,

Jeugdarts KNMG en bestuurslid van de Johannes Wier Stichting

Gebruiksaanwijzing

Tekst: Marieke de Ridder | Ontwerp: Piet van Os

10 december 2020

Mannetje.png

1/3